192.168.0.1

Endereço IP 192.168.0.1

Para logar na interface de configuração do seu aparelho roteador, se dirija a
barra de pesquisa de algum navegador e digite 192.168.1.2 ou selecione as
seguintes opções

De que maneira posso logar em 192.168.0.1?
     Obedeça às seguintes instruções para conseguir acessar o endereço de IP
     192.168.0.1 no seu aparelho roteador.

     1
Acesse o endereço http://192.168.0.1 em algum navegador ou digite
        192.168.0.1 em sua barra de pesquisa.

     2
Uma interface de acesso será mostrada, pedindo seu usuário e senha.
     3
Escreva suas informações nos campos determinados.
    4
Dessa forma, você se conecta à interface de configuração do seu aparelho.


Qual o significado de endereço de IP 192.168.0.1?

    O endereço de IP privado 192.168.0.1 será utilizado pelos dispositivos
    eletrônicos ligados à rede para mandar dados via internet. Ele também é
    conhecido por IP da intranet, IP da rede privada e IP da LAN.

    Além disso, seu  aparelho tem endereço de IP público. Ele é utilizado pelo seu provedor de
    internet nos sites acessados por você, para que seu aparelho roteador consiga
    obter as informações de onde você acessou e mande as informações para o
    seu dispositivo eletrônico por meio do IP da LAN.

    Existem vários IPs que podem ser utilizados pelos aparelhos roteadores, mas
    o 192.168.0.1 é um dos mais famosos. No entanto, é preciso entender que
    geralmente o endereço padrão é diferente para cada marca de roteadores.
    Além disso, vale ressaltar que usuários também conseguem mudar a
    configuração padrão de endereço de IP.


    Muitos não sabem encontrar o meio de acesso às configurações do roteador.
    Acesse
http://192.168.0.1 e realize seu acesso como administrador. Caso você
    não consiga se conectar, você pode se direcionar ao nosso artigo de como
    acessar a interface de gerenciamento do roteador. Caso você tenha esquecido
    seu usuário ou senha, por favor siga as instruções do roteador ou aquelas em
    sua etiqueta.

    O endereço de IP privado 192.168.0.1 é gratuito e seguro, adequado para uso
    em rede local. Não é possível acessálo via Internet, dessa maneira ele é mais

   seguro do que um IP público. O endereço de IP privado 192.168.0.1
   geralmente é utilizado em moradias, colégios ou em redes locais de empresas.


    Os dispositivos usados em redes locais (por exemplo: notebooks, Smart TVs,
    celulares etc.) utilizam endereços de IP de rede privada e se ligam à rede
    pública via aparelho roteador. Ele tem IP privado e IP público, servindo como
    intermediador. Você consegue entrar na interface de configuração do seu
   aparelho via IP privado para realizar as mudanças desejadas. Para mais
   nformações, veja o manual.

Endereços IP Comuns

192.168.0.1

Làm thế nào để đăng nhập vào 192.168.0.1 ?Thực hiện theo các bước đơn giản này để đăng nhập vào Router của bạn bằng địa chỉ IP 192.168.0.1.

 1. Mở trình duyệt web và truy cập http://192.168.0.1 hoặc 192.168.0.1 vào thanh URL của trình duyệt.
 2. Một trang đăng nhập sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập tên người dùng “admin” và mật khẩu “admin“.
 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường được chỉ định.
 4. Bây giờ bạn sẽ đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến.

Địa chỉ IP 192.168.0.1 Là Gì ?192.168.0.1 là địa chỉ IP Private được sử dụng làm địa chỉ IP mặc định trên các router Netgear và D-Link. Trong trường hợp nếu có router khác trên cùng một mạng cục bộ sử dụng cùng một địa chỉ IP mặc định, chúng ta có thể thay đổi địa chỉ IP đó thông qua bảng điều khiển router.

Địa chỉ 192.168.0.1 là gì

Máy tính của bạn có địa chỉ IP Public được chỉ định bởi Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Địa chỉ này phải là duy nhất trên toàn bộ Internet. Ngoài ra router của bạn còn có địa chỉ IP Private, chỉ được phép xuất hiện trên các mạng riêng. IP này không cần phải là duy nhất trên toàn cầu, vì đây không phải là địa chỉ truy cập trực tiếp và không ai có thể truy cập địa chỉ IP 192.168.0.1 bên ngoài mạng riêng cả.Internet Assigned Numbers Authority (IANA) là tổ chức toàn cầu quản lý địa chỉ IP. Ban đầu nó đã định nghĩa một loại địa chỉ IP có tên là IP phiên bản 4 (IPv4). Loại này là một số 32 bit, thường được biểu thị bằng bốn số phân tách bằng dấu thập phân – ví dụ: 192.168.0.1. Mỗi số thập phân phải có giá trị từ 0 đến 255, có nghĩa là hệ thống IPv4 có thể chứa khoảng 4 tỷ địa chỉ IP duy nhất. Con số này có vẻ rất lớn trong những ngày đầu khi Internet mới xuất hiện nhưng thực tế bây giờ còn lớn hơn rất nhiều.

vn&dtd=18Tại sao hầu hết router sử dụng địa chỉ IP 192.168.0.1 làm địa chỉ mặc định? Câu trả lời rất đơn giản, địa chỉ IP là địa chỉ không định tuyến, hơn nữa địa chỉ IP Private không được gán cho bất kỳ tổ chức nào và không cần nhà cung cấp dịch vụ Internet nào chỉ định.Ngoài ra cũng có một số ý kiến cho rằng tất cả địa chỉ IP đều được định tuyến, vì địa chỉ IP Private là các địa chỉ cụ thể, không được định tuyến công khai trên mạng Internet mà được định tuyến thông qua cổng NAT hoặc máy chủ proxy trước khi được kết nối với Internet.Địa chỉ IP Private được sử dụng trong hầu hết các hệ thống mạng doanh nghiệp lớn và nhỏ vì các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) thường gán một địa chỉ IP công cộng ở một vị trí.Các địa chỉ IPv4 đang dần cạn kiệt, và đó là lý do tại sao chúng ta phải dựa vào các địa chỉ IP Private. Đến khi IPv6 ra đời, người dùng sẽ có địa chủ IP công cộng cho mọi thiết bị, xong ngày đó vẫn còn xa.Nếu có nhiều thiết bị cần kết nối Internet với một địa chỉ IP công cộng, cổng NAT (Network Address Translation) sẽ được sử dụng để biên dịch tất cả các địa chỉ IP Private sang địa chỉ IP công cộng trước khi kết nối với Internet. Thiết bị NAT cũng được xem là router cung cấp địa chỉ IP riêng cho tất cả máy tính trên mạng cục bộ (máy chủ DHCP).Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP của routerĐịa chỉ IP cổng mặc định được nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn chỉ định trước, tuy nhiên, người dùng có thể định cấu hình nó tùy theo nhu cầu. Nó thường được thay đổi để ngăn kẻ xấu truy cập vào bảng điều khiển quản trị của bạn, ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS hoặc chỉ để thêm một lớp an toàn bổ sung. Đây là cách thực hiệnTP-Link:

 1. Đăng nhập vào bảng quản trị mặc định của bạn tại 192.168.0.1 hoặc 192.168.0.1 (admin / admin là tên người dùng và mật khẩu)
 2. Đi tới Cài đặt nâng cao > Mạng > LAN.
 3. Trong trường “Địa chỉ IP”, bạn có thể thay đổi nó thành địa chỉ mong muốn của bạn, chẳng hạn như 192.168.1.2.
 4. Lưu nó và bộ định tuyến sẽ khởi động lại để áp dụng các thay đổi.

D-Link:

 1. Đăng nhập vào trang cấu hình bộ định tuyến của bạn (tên người dùng: quản trị viên & mật khẩu: quản trị viên / trống)
 2. Đi tới Thiết lập > Cài đặt mạng.
 3. Bây giờ bạn sẽ tìm thấy trường Địa chỉ IP của Bộ định tuyến.
 4. Thay đổi nó thành ưu tiên và Lưu Cài đặt.

Tìm địa chỉ IP RouterNếu bạn đã nhập 19.168.0.1 vào trình duyệt của mình và không đến trang đăng nhập của router, làm cách nào bạn có thể tìm ra địa chỉ router của mình sử dụng? Có một số cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm ra.Đầu tiên, hầu hết các router đều có nhãn dán ở đâu đó với địa chỉ IP, tên người dùng và mật khẩu mặc định. Bạn cũng có thể tìm thông tin tương tự trong hướng dẫn sử dụng&dtd=32902Nói về hướng dẫn sử dụng, nếu bạn đã đánh mất hướng dẫn sử dụng, thì có thể có phiên bản PDF của nó trên trang web của nhà sản xuất.Nếu bạn đang kết nối với router bằng máy tính Windows, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy router bằng Command Prompt:

 1. Mở Start Menu và tìm kiếm CMD, sau đó mở mục Command Prompt khi nó xuất hiện.
 2. Tại lời nhắc, nhập ipconfig rồi nhấn Enter.
 3. 3. Tìm mục nhập có nhãn Default Gateway.

Quên Địa chỉ IP Tên người dùng và Mật khẩu ?Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu và bị mất hoặc quên mật khẩu thì bạn cần thực hiện khôi phục cài đặt gốc. Để làm điều đó, hãy tìm một nút ĐẶT LẠI nhỏ ẩn ở mặt sau bộ định tuyến của bạn. Nhấn và giữ nút đó trong khoảng 10-15 giây bằng kẹp giấy hoặc kim. Bộ định tuyến sẽ tự khởi động lại và trở về cài đặt mặc định.Chúng ta đã giải quyết được vấn đề chưa?192.168.0.1 là gì? Bây giờ bạn nên biết. Thật dễ dàng khi bạn hiểu lý do đằng sau nó nhưng vẫn có thể cảm thấy hơi quá kỹ thuật đối với một số người. Các router hiện đại cũng cung cấp các cách khác để truy cập cài đặt của chúng, phổ biến nhất là một ứng dụng dành cho smartphone có thể thực hiện tất cả những thứ phức tạp trong nền cho bạn. Vì vậy, hãy nhớ kiểm tra xem router có ứng dụng tương thích hay không!